Trường Mẫu giáo Họa Mi nằm trên địa bàn xã Sơn Tân – xã miền núi thuộc vùng đặc biệt khó khăn; trường được thành lập năm 2006 với tên gọi Trường mẫu giáo Sơn Tân. Từ 2011 đổi tên thành Trường Mẫu giáo Họa Mi trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm.

Trường có 1 điểm trường nằm tại trung tâm của xã, có diện tích 2.612 m2 với 3 phòng học và các phòng chức năng đáp ứng chương trình GDMN. Nhiệm vụ của nhà trường là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 3 đến 6 tuổi theo chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành. Nhà trường có 03 nhóm, lớp trong đó có 03 lớp mẫu giáo.

Tổng số CB-GV-NV là 17 người, trong đó Cán bộ quản lý 02 người, nhân viên 09 người đủ theo qui định, 06 giáo viên đều có trình độ đào tạo SPMN đạt chuẩn 100%. Đội ngũ CB-GV-NV không ngừng phấn đấu vươn lên, đã đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Trong những năm qua, trường luôn đạt Tập thể LĐTT, được UBND huyện Cam Lâm tặng giấy khen.