CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019-2020

 

Sáng ngày 04/11/2019, Chi đoàn trường Mẫu giáo Họa Mi thuộc Đoàn Thanh niên xã Sơn Tân đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2012

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đoàn viên dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý xây dựng cho các văn kiện Đại hội; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn; đồng thời bầu Ban Chấp hành Chi đoàn trường Mẫu giáo Họa Mi nhiệm kỳ 2019-2012 với 01 đồng chí trúng cử.

 

 

 

 

 

Tác giả: Thanh Thảo