Trường Mẫu giáo Họa Mi tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  năm học 2021 – 2022

 

Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Cam Lâm, sáng ngày 08/10/2021, chính quyền và công đoàn cơ sở Trường Mẫu giáo Họa Mi phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 – 2022.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Mỹ Hằng – Hiệu trưởng nhà trường, đ/c Hồ Thị Xuân Hương – Hiệu phó nhà trường – đ/c Quách Thị Kim Lan – Chủ tịch Công đoàn trường, cùng các giáo viên và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

          Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe dự thảo các báo cáo công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;  báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2021 - 2022.

          Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn của trường nói riêng. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường; sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, tập thể cán bộ công chức, viên chức nhà trường đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2021 – 2022 đã đề ra.

          Đây là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; đóng góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021 – 2022 và phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

          Và sau đây là một số hình ảnh trong ngày Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 – 2022:

Đ/c Trịnh Thanh Nga tuyên bố lí do và giơ tay biểu quyết thống nhất

đoàn chủ tịch và đoàn thư kí

           

                          Hiệu trưởng - Lê Thị Mỹ Hằng b/c tổng kết năm học 2021 và phương hướng 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2022

Chủ tịch Công đoàn – Quách Thị Kim Lan b/c tổng kết năm học vừa qua 2021

Đ/c: Ung Thị Thảo Hiếu – Kế toán nhà trường công bố những khoản thu chi
trong năm học vừa qua

P. Hiệu trưởng – Hồ Thị Xuân Hương b/c  kết quả bán trú và chuyên môn trong 
năm học 2021 - 2022

 Đ/c Đào Thị Kim Loan - Trưởng ban Thanh tra nhân dân phát biểu tại Hội nghị

Đ/c: Ung Thị Thảo Hiếu – Phát phiếu bầu “Trưởng ban Thanh Tra Nhân Dân” cho nhiệm kì mới 2021 – 2022

Tiến hành bỏ phiếu

 

Kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch kí cam kết 

Ban Thanh Tra Nhân mới ra mắt tập thể

Chủ tịch Công đoàn khen thưởng các thành viên xuất sắc trong phụ nữ hai giỏi
năm học vừa qua 2020 - 2021

Tập thể trường Mẫu giáo Họa Mi khép lại Hội nghị thành công tốt đẹp

 

                                                     - Tác giả: Thanh Thảo