Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2019 – 2020

 

      Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Sáng ngày 04/10/2019, Trường Mẫu Giáo Họa Mi long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) năm 2019 - 2020. Dự và chủ trì hội nghị có bà Trần Thị Thu Trang – Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Họa Mi; bà Quách Thị Kim Lan – Chủ tịch Công đoàn trường Mẫu Giáo Họa Mi và toàn thể CBCCVC trường Mẫu Giáo Họa Mi.

 

 
Ổn định tổ chức
 

 

Tập thể ý kiến

                               

Hiệu trưởng phổ biến các điều lệ trường mầm non trong năm học tới 2020

 

Bà Quách Thị Kim Lan - Chủ tích công đoàn trường trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019