HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và theo chỉ đạo của Phòng giáo dục Huyện Cam Lâm, Trường mẫu giáo Họa Mi đã tiến hành tổ chức "Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường, năm học 2020 - 2021". Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học. Hội thi năm nay được thực hiện theo đúng hướng dẫn của công văn số 720/PGDĐT- GDMN ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo Huyện Cam Lâm ban hành Quy định về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021.

Giáo viên tham gia dự thi phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cá nhân tại nhóm, lớp nơi giáo viên đang làm việc và  thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi.

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-MGHM ngày 19/10/2020 của trường Mẫu giáo Họa Mi về Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.Trường mẫu giáo Họa Mi xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2020- 2021 cụ thể như sau:

          - Thời gian:

+ Lịch bốc thăm phần thi thực hành: Chiều ngày 22/02/2021

+ Phần thi thuyết trình: Sáng ngày 24/02/2021

+ Phần thi thực hành của giáo viên: Ngày 26/02/2021

+ Tổng kết hội thi: Chiều ngày 26/02/2021

- Địa điểm:

+ Thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chămsóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại Hội trường.

+ Thi thực hành: Giáo viên tổ chức tiết dạy tại lớp học của mình hoặc tại Hội trường.

Thông qua hội thi, nhà trường khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời căn cứ vào thực tế để đánh giá thực trạng của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên trong công tác giảng dạy.

- Sau đây là một số hình ảnh diễn ra trong ngày thi:

Có thể khẳng định Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã diễn ra một cách khách quan, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định và thời gian dự định. Giáo viên tham dự thi đã thể hiện sự cố gắng và quyết tâm cao, thể hiện được tài năng sư phạm, trình độ chuyên môn sáng tạo, tự tin giảng dạy, đam mê nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu để nâng cao tay nghề./. 

                                                                                                       

                                                                                                        Tác giả: Thanh Thảo