ĐÁNH GIÁ KHẢO SÁT TRẺ CUỐI NĂM

                                         NĂM HỌC: 2020 – 2021 

 

Như chúng ta đã biết mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất,tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

Chính vì vậy công tác đánh giá, khảo sát trẻ cuối năm  là một phần không thể thiếu trong quá trình giáo dục. Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non nhằm giúp giáo viên nắm được sự phát triển của trẻ sau một quá trình giáo dục, làm căn cứ đề xuất xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm, kế hoạch hoạt động chủ đề, các điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ: về cơ sở vật chất, về thiết bị, đồ chơi, về nhân lực, thời gian, về chính sách… nhằm tác động tích cực đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đánh giá mức độ phát triển của trẻ ở các lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – kĩ năng xã hội, thẩm mĩ ở cuối mỗi độ tuổi dựa vào các mục tiêu giáo dục trẻ được lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Thời gian đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi được tiến hành vào tháng cuối cùng của năm học. Kết quả đánh giá được ghi vào phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ, được lưu vào hồ sơ cá nhân và thông báo cho cha mẹ trẻ cũng như giáo viên phụ trách nơi trẻ sẽ nhập học tiếp theo để cùng phối hợp đề xuất các biện pháp giáo dục phù hợp. Kết quả này không dùng để xếp loại trẻ, không dùng để so sánh giữa các trẻ hoặc tuyển chọn trẻ vào lớp một.

Vào lúc 8 giờ ngày 27/4/2021, Trường Mẫu giáo Họa Mi tổ chức khảo sát chất lượng trẻ năm học 2020 - 2021 đối với 100% trẻ ở các độ tuổi.

Mục đích của đợt khảo sát trẻ nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ theo yêu cầu cần đạt của mục tiêu giáo dục cuối độ tuổi thông qua các lĩnh vực phát triển: Nhận thức, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ, Thể chất, Tình cảm và kỹ năng xã hội. Thông qua kết quả kiểm tra trẻ cuối năm để đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên, đây là một tiêu chí để xếp loại thi đua giáo viên cuối năm học.

Nội dung khảo sát theo các mục tiêu yêu cầu cuối độ tuổi trong chương trình giáo dục mầm non.

Buổi khảo sát chất lượng trẻ được giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ kế hoạch đã đề ra. Sau đây là một số hình ảnh khảo sát trẻ cuối năm trường Mẫu giáo Họa Mi