Lễ tổng kết và lễ ra trường cho học sinh lớp 5-6 tuổi                               Trường Mẫu giáo Họa Mi
 

Sáng ngày 27/05/2022, Trường Mẫu giáo Họa Mi tổ chức lễ tổng kết năm học 2021 - 2022 và lễ ra trường cho 26 trẻ Mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Một năm học vừa qua với biết bao vất vả cũng như sự phấn đấu không ngừng của tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh trường Mẫu giáo Họa Mi. Buổi lễ diễn ra thật trang trọng và ấm áp.